Graphics: Το πολιτικό σύστημα.

  

  

Μια κοινωνία, ανθρώπων με διαφορετικές νοοτροπίες, για να μπορέσει να λειτουργήσει ως συλλογικότητα, πρέπει να θεσπίζει κανόνες και να παίρνει αποφάσεις για τα διάφορα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει.

Το ζήτημα είναι το πώς θεσπίζονται οι κανόνες (οι νόμοι δηλαδή) και πως παίρνονται οι αποφάσεις.

Από τη στιγμή που αποδεχόμαστε ότι δεν λειτουργεί σωστά η λεγόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, με τους επαγγελματίες πολιτικούς, αλλά αναγνωρίζουμε ότι θα ήταν εξαιρετικά δυσλειτουργικό το σύστημα της καθαρής Άμεσης Δημοκρατίας, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε έναν ενδιάμεσο  τρόπο λειτουργίας της νομοθετικής εξουσίας χωρίς την αναγκαιότητα ύπαρξης κοινοβουλίου.

Η πρόταση που γίνεται εδώ, η Πραγματική Δημοκρατία δηλαδή, λειτουργεί ως εξής:

«Πολίτες» καλούνται όλοι όσοι έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 16 ετών και δεν τους έχουν αφαιρεθεί τα πολιτικά δικαιώματα με δικαστική απόφαση. 

Κάθε 6 μήνες γίνεται κλήρωση για να επιλεγεί ένας ανά χίλιους πολίτες από αυτούς που έχουν δηλώσει την διάθεση τους να συμμετάσχουν στην διαδικασία.

Η κλήρωση γίνεται με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζει την πραγματική αναλογία μεταξύ των ηλικιακών ομάδων αλλά και των επί μέρους περιφερειών της χώρας.

Οι επιλεγμένοι από την κλήρωση αναλαμβάνουν τον ρόλου του «Αντιπροσώπου» για 6 μήνες.

Κάθε πρόταση νόμου αναρτάται στο διαδίκτυο όπου και γίνεται η σχετική δημόσια διαβούλευση.

Όταν τελειώσει ο χρόνος της διαβούλευσης, οι Αντιπρόσωποι μέσα από μια ειδική διαδικτυακή εφαρμογή εκφράζουν την ψήφο τους, υπέρ ή κατά του σχεδίου νόμου.

Ο μόνος εναλλακτικός τρόπος νομοθέτησης, είναι με Δημοψήφισμα, όταν όμως το ζητήσει ενυπόγραφα το 1% των πολιτών.

Κατά κανόνα τις προτάσεις νόμου τις εισάγει ο Πρόεδρος ή η Κυβέρνηση, αφού όμως πρώτα τις ελέγξει για την νομική τους αρτιότητα το Ελεγκτικό Συμβούλιο.

Τι είναι το Ελεγκτικό Συμβούλιο.

Το Ελεγκτικό Συμβούλιο είναι ένα σώμα που αποτελείται από 100 δικαστές, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρο, κάθε 10 χρόνια, από το σύνολο του δικαστικού Σώματος.

Είναι ένα καθαρά νομοτεχνικό / διερευνητικό σώμα. 

- Ελέγχει την νομιμότητα των πράξεων του Προέδρου και των υπουργών

- Ελέγχει την πορεία εκτέλεσης των προεκλογικών υποσχέσεων του Προέδρου.

- Γίνεται αποδέκτης των καταγγελιών των πολιτών για θέματα  που αφορούν όλους τους τομείς του πολιτικού συστήματος.

- Ελέγχει τις προτάσεις νόμου, πριν αυτές πάνε για ψήφιση, για να μην αντιβαίνουν σε άλλες ήδη ισχύουσες διατάξεις.

Τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συμβουλίου μπορούν να τις απορρίψουν οι Αντιπρόσωποι.

Πως εκλέγεται ο Πρόεδρος και η Κυβέρνηση.

Κάθε 5 χρόνια γίνονται γενικές εκλογές    και μεταξύ όλων των υποψηφίων Προέδρων εκλέγεται εκείνος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία (στον πρώτο ή στον δεύτερο γύρο).

Μετά την εκλογή του, ο Πρόεδρος διορίζει όποιους εκείνος επιθυμεί, ως μέλη της κυβέρνησής του και τους αναθέτει την διοίκηση των διαφόρων υπουργείων.

Ο Πρόεδρος και η Κυβέρνηση συντάσσουν προτάσεις νόμων τις οποίες καταθέτουν στο Ελεγκτικό Συμβούλιο το οποίο αφού τις  εξετάσει, τις προωθεί στην διαδικασία έγκρισης από τους Αντιπρόσωπους.

Ανακεφαλαιώνοντας:

Στην Πραγματική Δημοκρατία δεν υπάρχουν επαγγελματίες βουλευτές, ούτε και μπορεί να υπάρξουν μηχανισμοί προώθησης εκείνων που υπηρετούν τα συμφέροντα της ολιγαρχίας.

Τα μόνα αποφασιστικά όργανα είναι ή άμεσα οι Πολίτες ή οι επιλεγμένοι με κλήρωση ανά εξάμηνο Αντιπρόσωποι.

Τον έλεγχο των πεπραγμένων του Προέδρου και της Κυβέρνησης τον κάνουν οι ίδιοι οι Πολίτες με σχετικό αίτημα/επερώτηση/καταγγελία στο Ελεγκτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από κληρωτούς δικαστές. 

Ο Πρόεδρος και η Κυβέρνηση τα μόνα δικαιώματα που έχουν είναι να προετοιμάζουν προτάσεις νόμου και φυσικά να εκπροσωπούν τους θεσμούς, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της χώρας.

Με τις πολύ σκληρές ποινικές ρήτρες που προβλέπονται (αφαίρεση πολιτικών δικαιωμάτων, ισόβιος εγκλεισμός και δήμευση περιουσίας), η οποιαδήποτε προσπάθεια χειραγώγησης ή δωροδοκίας Αντιπροσώπων ή Ελεγκτών, είναι μια πρακτική που πολύ δύσκολα θα τολμήσει κάποιος να χρησιμοποιήσει.

Στην Πραγματική Δημοκρατία τα νομοθετήματα προετοιμάζονται με τον αρτιότερο τεχνικά τρόπο, σύμφωνα με τις επιλογές των πολιτών  και εγκρίνονται από ένα ευρύτατο, τυχαίο - αλλά αντιπροσωπευτικό- όπως και συνεχώς ανανεούμενο Σώμα.