Εναλλακτική παρουσίαση κάποιων θεμάτων

  

 

Μιά περιγραφή, με την βοήθεια γραφικών παραστάσεων, της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος της Πραγματικής Δημοκρατίας.