Γιάνη Βαρουφάκη: Για την επίλυση της κρίσης του ευρώ

Γιάνης Βαρουφάκης, James K. Galbraith, Stuart Holland

Μια Μετριοπαθής Πρόταση για την επίλυση της κρίσης του ευρώ

(Απόσπασμα από τον Πρόλογο του βιβλίου)

Μετριοπαθής Πρόταση: εκπληκτικός τίτλος. Η πρόταση είναι όντως μετριοπαθής. Αφενός, γιατί δεν εγείρει καμιά απαίτηση αλλαγής των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· αφετέρου, γιατί δεν θίγει ευθέως την εθνική κυριαρχία των κρατών-μελών, κυρίως της Γερμανίας· τέλος, γιατί φαίνεται πως εδράζεται στη γνώση των οικονομικών διεργασιών, χωρίς να προκαλεί θορυβώδεις διαμάχες μεταξύ θεμελιωδών αλλά συχνά αντικρουόμενων θεωρητικών αρχών.

Εντούτοις, ως προς το φιλόδοξο και ευφυές του εγχειρήματος, και κυρίως ως προς το διακύβευμα, κάθε άλλο παρά ως μετριοπαθή θα τη χαρακτήριζα.

Η φιλοδοξία είναι παρούσα ήδη από τον τίτλο: «επίλυση της Κρίσης του Ευρώ». Βρισκόμαστε στο μέσον μιας κρίσης εδώ και πέντε-έξι χρόνια. Οι διορθωτικές επεμβάσεις που υπέστησαν διαδοχικά οι μηχανισμοί, οι διαδικασίες και οι θεσμοί κοινωνικής αλληλεγγύης που περιβάλλουν το ευρώ προκάλεσαν καινούργιους κλυδωνισμούς και οδήγησαν σε μια νέα τάξη πραγμάτων,που τις περισσότερες φορές δεν κατάφερε να καθησυχάσει παρά μόνο πρόσκαιρα πολλούς από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ολόκληρο το βιβλίο εδώ.