Εξελίξεις, πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις σχετικά με την διάδοση/επεξεργασία αυτής της πρότασης.

Είναι διαθέσιμο και σε έντυπη μορφή, το βιβλίο "Πραγματική Δημοκρατία - Από την υποταγή στην απελευθέρωση".


 

Σήμερα 26 Σεπτέμβρη 2015, έξη μέρες μετά το τραγικό για την Κοινωνία της Εργασίας αποτέλεσμα των εκλογών, δημοσιεύεται και διανέμεται δωρεάν μέσα από αυτό το site, σε ηλεκτρονική μορφή το βιβλίο, έτσι ώστε να ξεκινήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα ο διάλογος για μια Πραγματική Δημοκρατία.